Főooldal
Öko munkatervek 2021/22

Öko munkatervek 2021/22

 Intézményünkben a környezeti nevelés is kiemelt feladat. Arra törekszünk, hogy diákjaink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, váljanak érzékennyé a környezet állapota iránt. Kezdetek óta fontos feladatunknak érezzük, hogy a gyerekekben kialakítsuk a környezet és természet szeretetét, formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat. Célunk elsősorban az, hogy egy gyökeresen más szemléletű nemzedék felnevelését segítsük elő. A világ környezeti állapotának további romlását csak egy természetszerető, a természet törvényeinek magát alárendelni tudó generáció állíthatja meg. Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki, hisz fontos, hogy a környezeti nevelés elvei ne csak a tantárgyak keretén belül, hanem az iskola mindennapi életében is érvényesüljenek. Az oktató-nevelő munka során elsajátíttatjuk azokat a képességeket, amelyek elősegítik a természeti és társadalmi környezet zavartalan működését, ennek érdekében végezzük munkánkat. A közvetlen környezetnek óriási nevelő hatása van, ezért épületünket igyekszünk kívül-belül rendben tartani. Ügyelünk az iskola területének tisztán-és rendben tartására. Ősszel iskolatakarítást szervezünk.  Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskola arculatával folyosók, osztálytermek, szaktermek. Gondot fordítunk arra, hogy az iskola folyosóin, tantermeiben, ablakaiban sokféle növény legyen. A szelektív hulladékgyűjtést, már nagyon régen bevezettük.. A papírt folyamatosan gyűjtjük, a műanyag palackokat, a kupakokat, a használt elemet egyaránt. Tudatosan takarékoskodunk az anyagokkal, vízzel, energiával. Az iskolánk tetején napkollektorok üzemelnek. Tanulóink olyan programokon is indulnak, ahol a környezet és természetvédelem központi téma. Szívesen vesznek részt olyan látogatásokon, melyek a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Pedagógiai Programunkba olyan programokat építünk be, ami minden gyerek számára élményszerűvé teszik a természettel való ismerkedést, a harmóniára való törekvést és a környezettudatos szemléletet. Célunk, hogy életmódjukban a természet tisztelete és szeretete váljék meghatározóvá. Környezeti nevelésünk fontos része az egészségnevelés. Bekapcsolódtunk az „európai iskolagyümölcs” programba, melynek célja a napi szükséges vitaminmennyiség bevitele, az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Gyermekeink örömmel fogyasztják a minden napra jutó almát. Elősegítjük a tanulók egészséges életmódra való nevelését, egészségfejlesztési gondolkozásmódjának kialakulását, legyenek képesek felnőtt korukban is a saját egészségükre vigyázni, azt javítani. Előadásokat tartunk a gyerekeknek, szülőknek az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról  – előadók, védőnők segítségével. Folytatjuk drog-prevenciós programunkat. A gyerekeken keresztül a szülőket is próbáljuk meggyőzni az egészséges táplálkozás előnyeiről, biztatjuk gyerekeinket, hogy tízóraira és uzsonnára is gyümölcsöt és zöldséget hozzanak. Sokuknál elértük, hogy dobozban hozzák ennivalójukat, és többen használnak már az étkezéseknél textilszalvétát.

 

Az öko-közösség formálás célja, feladata

Környezettudatos magatartás kialakítása, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál.

 • Egészséges környezet védelme
 • Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet
 • Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme
 • Környezetkímélő, energiatakarékos viselkedés
 • Új technológiák káros következményei
 • Hulladék csoportosítása
 • Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív
 • Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt
 • A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés
 • Programokkal, tevékenységekkel a természetszeretet és a környezet iránti felelősség elmélyítése
 • Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
 • Érzékennyé tenni a gyerekeket a környezeti szépségek befogadására

 

 

 • Hagyományok ápolása, jeles napok megünneplése
 • Bekapcsolódás a különböző szervezetek által indított környezetvédő akciókba
 • Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés
 • A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése

 

 

 

 

 

Jeles napok – Eseménynaptár

 

 

 

Időpont Program, esemény Tevékenység Felelős,

résztvevők

szeptember 07. Év eleji megbeszélés Az iskola zöld ütemtervének megbeszélése, leosztása Farkas-Urbin Bernadett
szeptember 18. Európai autómentes nap A gyalogosan és kerékpárral érkezők nyomon követése,

jutalmazása

 

 Danyi Dorottya

szeptember 20. Takarítási világnap A tantermek és az udvar esztétikumának javítása osztályfőnökök
október 4. Állatok világnapja Ökofalra plakátok készítése Lakatosné Virág Gabriella
október

15-17.

Őszi hulladékgyűjtés Papírgyűjtés, használt elemgyűjtés   

  Bordán Zsuzsa

október 24. Hadi sírkert gondozása, Debrecen Dorottya utca, köztemető piarista szerzetesi sírkert 10. évfolyam, takarítás, lombhulladék eltakarítása  

felsős

osztályfőnökök

 

 

október 24.

 

Udvartakarítás

Az iskola udvarának takarítása, óránkénti felosztásban a 9. évfolyam vesz részt benne.

 

Oláhné Csoma Ildikó
november Madáretető készítése Madáretető készítése, madáreleség

kihelyezése, technika óra keretében.

1-4-ig évfolyam osztályfőnökei
december Adventi vásár Saját készítésű és újrahasznosított

anyagból készült ajándékok vására.

osztályfőnökök

 

február 13-

14.

 

Farsang

Iskolai szinten népi hagyományok ápolása, csöröge-sütő verseny

felsőben

osztályfőnökök

1-4, 5-6. évfolyam

 

 

március 20.

 

 

A víz világnapja

Közös vízivás.

Limonádé készítése.

Lakatosné Virág Gabriella, Kovács Judit
március TeSzedd akció Csatlakozás az országos

programhoz

Csombordiné Dienes Bernadett
 

 

április. 22.

 

A Föld napja

 

Figyelemfelhívó plakátok

Egy nap az iskoláért – alsósoknak

Csombordiné Dienes Bernadett, Kovács Judit
április 21-

23.

Tavaszi

hulladékgyűjtés

Papírgyűjtés Zakuczki Sára

Danyi Dorottya

 

 

június

 

Gyermeknapok

 

 

Színes programok

Danyi Dorottya

Kovács Judit

osztályfőnökök

 

            

                                    Farkas-Urbin Bernadett

                                 Intézményvezető-helyettes