Főooldal
Alsó tagozatos beszámoló 2021/22

Alsó tagozatos beszámoló 2021/22

 Munkaközösség vezetői beszámoló

2021/2022-es tanév – Alsós munkaközösség

“A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!”

(Erich Kästner)

 I. Helyzetelemzés

 

A munkaközösség tagjai: 

 

 • Almási Enikő
 • Balázsiné Máté Anita
 • Bundáné Takács Brigitta
 • Csoknyainé Papp Emőke
 • Csombordiné Dienes Bernadett
 • Fejesné Satkovics Lívia
 • Ivánku Szilvia
 • Juhászné Hüse Anikó
 • Kissné Harsányi Szilvia
 • Kosina Krisztina
 • Kovácsné Papp Ágnes
 • Máté-Léner Gabriella
 • Milotai-Legény Renáta
 • Nagyné Kiss Melinda
 • Sin Angelika
 • Tófalusiné Pusztai Enikő
 • Vad Tibor
 • Varga Zsuzsanna
 • Vincze Attila
 • Zara Melinda

 

 

Betanító kollegák: 

 • Kovács Judit
 • Szalai Csilla
 • Cooper Willman

 

Hitoktatók:

 • Feketéné Nagy Magdolna
 • Molnárné Bokross Márta
 • Szász Anna
 • Szilágyi Gáborné

 

Évfolyamok, osztályok:

 • 1.a: 27 fő
 • 1.b: 24 fő
 • 1. c: 27 fő
 • 2.a: 27 fő 
 • 2.b: 24 fő
 • 2.c: 26 fő
 • 3.a: 28 fő 
 • 3.b: 30 fő
 • 4.a: 23 fő 
 • 4.b: 29 fő

 

Statisztikák, tanulmányi eredmények:

Magatartás, szorgalom eredmények:

 

osztály magatartás szorgalom
1.A 4,96 4,93
1.B 4,75 4,88
1.C 4,89 5
2.A 4,81 4,93
2.B 4,6 4,72
2.C 4,68 4,76
3.A 4,9 4,72
3.B 4,9 4,83
4.A 4,61 4,74
4.B 4,75 4,89

 

Tantárgyi átlagok:

osztály magyar nyelv magyar irodalom matematika angol környezet
1.A 4,85   4,89 4,93  
1.B 4,44   4,68    
1.C 4,67   4,78 5  
2.A 4,7 4,85 4,59 4,93  
2.B 4,48 4,6 4,44    
2.C 4,64 4,8 4,84 4,84  
3.A 4,62 4,66 4,21 4,55 4,59
3.B 4,37 4,4 4,4   4,17
4.A 4,22 4,52 4,39 4,87 4,87
4.B 4,68 4,57 4,5 4,54 4,46

 

osztály hittan ének rajz technika testnevelés
1.A 5 5 5 5 4,96
1.B 5 5 5 4,92 5
1.C 5 5 5 5 5
2.A 5 4,96 4,96 4,96 5
2.B 5 4,92 4,96 4,88 5
2.C 5 5 5 5 5
3.A 5 5 5 5 5
3.B 4,97 4,8 4,97 5 5
4.A 5 5 5 5 5
4.B 5 4,89 5 4,96 5

 

osztály osztályátlag
1.A 4,95
1.B 4,86
1.C 4,93
2.A 4,88
2.B 4,79
2.C 4,9
3.A 4,76
3.B 4,73
4.A 4,79
4.B 4,8

 

Kitűnők száma:132 fő

Nevelőtestületi dicséret: 27 fő

 

SNI, BTMN:

osztály SNI BTMN
1.a 1
1.b 2
1.c
2.a 1
2.b
2.c 1 2
3.a
3.b 1 4
4.a
4.b 2
összesen 4 10

 

Dicséretek, figyelmeztetések:

 • Igazgatói dicséret: 45
 • Osztályfőnöki dicséret: 246
 • Osztályfőnöki figyelmeztetés: 6 
 • Igazgatói figyelmeztetés: 2

 

 1. A tanév pedagógiai szempontból fontos történései:

 

Az alsó tagozaton jelenleg 10 osztályban 264 tanulót oktatunk és nevelünk. 6 osztály angol-magyar kéttanítási nyelvű, 4 pedig sportorientációs. A magatartás és szorgalom mindegyik osztályban kiemelkedően magas átlaggal bír, öröm tanítani ilyen jó és szorgalmas gyerekeket. Az első évfolyam alapvető feladata az óvoda-iskola zökkenőmentes átmenete, amit nagyon szépen megoldották az elsős tanítók és tanulók. Az órákat igyekeztünk játékosan tartani, szükség esetén mozgással megbontani. A gyerekek igényeinek megfelelően alkalmazkodtunk a 30 perc tanulás, 15 perc játék órabeosztáshoz. Próbáltunk minél több időt szabad levegőn tarózkodni. A tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan szervezzük a tanulás folyamatát, haladásának tempóját. 

A másodikos tanulók aktívan részt vesznek a tanítási órákon. A délutáni önálló tanulás ideje alatt és otthon is igyekeznek felkészülni a másnapi számonkérésekre, témazárókra. Az angol nyelv tanulásában a tavalyi játékos, beszélgetős, szóbeli forma mellett megjelent az angolul írás, olvasás. Mely már most okoz némi problémát néhány tanuló esetében. Rájuk külön is oda kell figyelni. 

A harmadik, negyedik évfolyamon már hangsúlyosabb szerepe van az önálló tanulásnak. Ebben próbáljuk segíteni a gyerekeket. A tantárgyak bővülése és a tananyag nehezedése miatt gyereknek, szülőnek és pedagógusnak is nagyobb odafigyelés szükséges. Ez a kapcsolattartás nehézsége miatt sem egyszerű. Ráadásul 4. évfolyam végén javaslatot tesz az iskola a szülők felé. Kik azok, akiknek továbbra is ajánlják a kéttannyelvű képzést és kik azok, akiknek inkább a tagozatos forma lesz a megfelelőbb. Ezt segíti, hogy ettől a tanévtől a mérés-értékelés munkacsoport kiemelt figyelmet fordít az alsós gyerekek mérésére, külön figyelmet fordítva az angol nyelvre. Már második osztálytól mérjük a gyerekeket, ezzel is segítve későbbiekben a szülők döntését.

Nagy örömünkre ettől a tanévtől Nagyné Kiss Melinda kolléganőnk jóvoltából néptánc órákon vettek részt az kéttanítási nyelvű osztályok tanulói heti egy alkalommal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat.

Zombor Márta mesterpedagógus útmutatásával a 2.b osztályosok egész tanévben heti 1 kutya asszisztált órán vehettek részt.

 

Differenciált képességfejlesztés:

 

Az SNI-s és a BTM-es tanulókat órán differenciáljuk, illetve fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt heti 1-2 órában. Amennyiben úgy láttuk, hogy szükséges, a Városi Pedagógiai Szakszolgálathoz küldtük a tanulókat vizsgálatra. Szükség esetén az iskolai pszichológus, és a szociálpedagógus segítségét is igénybe vesszük. Sajnos ebben a tanévben elsőtől negyedik évfolyamig egy csoportba kerültek a fejlesztésre szoruló gyerekek, így hatékony eredményeket nem tudtunk a foglalkozásokon felmutatni.

Az általános iskola alsó tagozata nem tekinti elsődleges céljának a versenyeztetést. A tehetséges tanulóink számára azonban igyekszünk minden tőlünk telhető segítséget megadni és igény szerint elindítani őket különböző megmérettetéseken. Épp ezért nagy szükségünk lenne tehetséggondozó órákra a jövő tanévben, ahol kiemelten tudnánk foglalkozni az átlagtól jobb képességű gyerekekkel.

 

 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

 

Sajnos a járványügyi helyzet miatt a tanév első felében, csak online tudtunk kommunikál a szülőkkel. Ennek több formáját is használjuk a kapcsolattartásra. (E-mail, osztályon belüli Facebook csoport, Messenger.) A szülői értekezletek és fogadóórák megtartására is ily módon került sor. Kiemelt esetekben (komolyabb tanulási, magatartási problémák) személyes esetmegbeszéléseket is tartottunk, szigorúan betartva a szabályokat. A második félévben szerencsére már lehetőség volt a személyes kapcsolattartásra is és a hagyományos ünnepeinkre, rendezvényeinkre is meg tudtuk őket hívni az iskolába.

 

Tanórán kívüli programok:

 

Bár kevés külsős programra volt lehetőségünk elmenni az első félévben, de iskolán belül igyekeztünk mindent megtenni, hogy a gyerekeknek változatos tanórán kívüli programokat biztosítsunk, még ha osztályszinten is. A második félévben már a Vojtina Bábszínház előadásaira, a Déri Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásaira, moziba és más kultúrális és kézműves külsős programra is eljutottak az osztályaink. Minden nemzeti és egyházi ünnepünkről megemlékeztünk. Az egyházi ünnepeinket a Szent Anna Székesegyházban tartottuk, a szülők ezeken az eseményeken ott lehettek.

 

A tanév egyéb programjai:

 

 • terápiás kutyabemutató
 • terápiás kutyás tanórák a 2.b osztályban heti egy alkalommal
 • Hallássérültek világnapja alkalmából csokigyűjtés, közös jelbeszédes éneklés a Hallássérültek Tanintézményének diákjaival
 • 72 óra kompromisszumok nélkül
 • Márton napi kézműveskedés, lámpásos éneklés
 • Szent Erzsébet alakját felidézve a Debreceni Gyerekklinika kis ápoltjainak gyűjtöttünk plüssöket és csokoládékat
 • adventi koszorúkészítés, közös adventi gyertyagyújtás
 • Mikulásváró délután
 • karácsonyváró programok
 • iskolai és külsős karácsonyi programok (kézműveskedés, séta a vásárban, közös éneklés, közös ima)
 • Házszentelés
 • Balázsáldás
 • farsang
 • nőnap
 • Szent József nap
 • húsvét
 • anyák napja
 • Madarak fák napja
 • Fenntarthatósági témahét
 • napközis tábor
 • Vojtina Bábszínház
 • Lázár Ervin programok
 • Ünnepi Könyvhét
 • osztálykirándulás
 • napközis tábor

 

Minden évben mellé állunk olyan kezdeményezéseknek, amelyek a rászorulókon segítenek. Idén is gyűjtöttünk az állami gondozott gyerekeknek édességet. Az ökomenikus szeretetdobozokból és vödrökből is jó párat megtöltöttünk tartós élelmiszerrel. Az ukrán menekültek számára is juttattunk el adományokat.

 

Lelkigyakorlat:

 

Tóth László és Szabó Gábor atya többször is részt vett a közös alsós programokon és bejöttek az osztályokba is és segítették a gyermekek lelki nevelését. A Szent Család Plébánián minden második vasárnap énekes szolgálatot adtunk.

 

Versenyek, versenyeredmények:

 

 • Kárpát-medencei Életmese felolvasó- és illusztráló verseny

Arany minősítés: 2 tanuló (Szilágyi Anna 3.a, Mező Kincső Kitti 4.a)

Ezüst minősítés: 15 tanuló

Bronz minősítés: 14 tanuló

 • Bendegúz levelezős tanulmányi verseny: 23 tanuló (arany, ezüst, bronz minősítés, Gere Dóra 3.a megyei és országos 1. hely magyar nyelv tantárgyból)
 • Ismerd meg a Szentírást!  – egyházmegyei tehetségmutató verseny
 1. helyezés: Gál Liliana (4.a)
 • Nagy Zalán 2.a különdíjas a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye  rajzversenyén.
 • Városi környezetvédelmi vetélkedő- Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás jegyében ÖKO házat készítettek  a 3.a-sok. I. helyezés, 4.a  Gazdálkodj ÖKO-san társasjátékot készített. Szintén 1. helyezést szereztek.
 • Egyházmegyei szavalóverseny: Papp Kincső 3.b  1.hely, Csirmaz Fanni 4.a különdíj
 • iskolai hittanverseny
 • Madarak, fák napja rajzverseny

 

Minősítések, képzések:

 

 • Pedagógus 2.  minősítés – Milotai-Legény Renáta
 • Online robotika – Almási Enikő, Kovácsné Papp Ágnes, Fejesné Satkovics Lívia
 • Különleges akadémia (foci) Vad Tibor
 • Diabétesz mentor –  Ivánku Szilvia
 • Iskolaújság – Sin Angelika
 • Lego- Build to Give csillagépítés kihívás- Juhászné Hüse Anikó, , 3.a, Fejesné   Satkovics Lívia, 3.b

 

Óralátogatások:

 

Ebben az évben 7 kolléga óráját látogattam meg. 

 • Máté-Léner Gabriella 1.b magyar
 • Sin Angeliki 4.a magyar
 • Balázsiné Máté Anita 1.a angol
 • Kovácsné Papp Ágne 4.b magyar
 • Nagyné Kiss Melinda 1.b matematika
 • Milotai-Legény Renáta 2.b matematika
 • Kissné harsányi Szilvia 2.c angol
 • Almási Enikő 2.a angol

 

Mindegyikük pedagógiailag és módszertanilag felkészült, az apróbb hibákat, észrevételeket megbeszéltük.

 

III. Beiskolázás

 

Minden évben kiemelt feladatnak tekintjük a sikeres beiskolázást.

“Iskolakóstolgató” foglalkozásokat most nem rendezhettünk a pandémia miatt. Online keretek között mutatkoztunk be a szülőknek, osztottuk meg a fontos információkat és tartottuk velük a kapcsolatot. Január 29-én alkalmunk nyílt találkozni és meghallgatni az iskolánkba jelentkező nagycsoportos gyerekeket. 

Évről-évre egyre többen érdeklődnek iskolánk felől és sokan szeretnének minket választani. 

 

Örömünkre szolgált a tanév során:

 • Tanulóink nyitottsága, érdeklődése, szorgalma.
 • A szerető, gondoskodó, odafigyelő szülői háttér.
 • Kiemelten a két testnevelő kolléga hozzáállása, segítőkészsége, s bármikor ,,bevethetősége”.
 • A tantermek felszereltsége.
 • A jó hangulatú, rugalmas, segítőkész és összetartó alsós munkaközösség.
 • A folyamatos pedagógiai asszisztensi segítség.
 • A vezetőség és a fenntartó támogató hozzáállását tapasztaltuk az egész félév folyamán, ami hozzájárult a nyugodt légkörhöz és ezáltal a hatékony munkához.
 • Az új iskolaépület átadása.

 

 1. Főbb feladatok a jövő tanévre:

 

 • A betervezett programok megvalósítása
 • Házi versenyek lebonyolítása.
 • Adminisztrációs feladatok elvégzése
 • Az új iskola “belakása”

 

Debrecen, 2022.06.27.                                                       

Bundáné Takács Brigitta        

munkaközösség vezető