Főooldal
Alsó tagozatos beszámoló 2023/24

Alsó tagozatos beszámoló 2023/24

Munkaközösség vezetői beszámoló

2023/2024-es tanév I. félév – Alsós-humán munkaközösség

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”
                                                                                                                     Teréz anya

 

 • Helyzetelemzés

A munkaközösség tagjai: 

 • Almási Enikő
 • Balázsiné Máté Anita
 • Bundáné Takács Brigitta
 • Csoknyainé Papp Emőke
 • Csombordiné Dienes Bernadett
 • Fejesné Satkovics Lívia
 • Gólya Gerda
 • Ivánku Szilvia
 • Juhászné Hüse Anikó
 • Kosina Krisztina
 • Kovácsné Papp Ágnes
 • Majoros Krisztina
 • Máté-Léner Gabriella
 • Milotai-Legény Renáta
 • Nagyné Kiss Melinda
 • Sin Angelika
 • Tófalusiné Pusztai Enikő
 • Vargáné Csontos Zsuzsanna
 • Vincze Attila
 • Virga Zsófia
 • Zara Melinda
 • Vórincsák Sándor
 • Bodó Balázs (betanító-testnevelés)
 • Mikuska Imola (betanító-angol)
 • Székely Petra (betanító-angol)
 • Alexandra Ritacco (lektor)

Hitoktatók:

 • Baráth Enikő
 • Feketéné Nagy Magdolna
 • Papp László
 • Pálfi Karolina
 • Szász Anna
 • Szilágyi Gáborné

 

Évfolyamok, osztályok:

 • 1.a: 26 fő
 • 1.b: 23 fő
 • 1. c: 23 fő
 • 2.a: 26 fő 
 • 2.b: 24 fő
 • 2.c: 26 fő
 • 3.a: 27 fő 
 • 3.b: 26 fő
 • 3.c:25 fő
 • 4.a: 27 fő 
 • 4.b: 26 fő
 • 4.c: 27 fő

 

Statisztikák, tanulmányi eredmények:

Magatartás, szorgalom eredmények:

 

osztály magatartás szorgalom
1.a 4.85 5
1.b 5 5
1.c 4.87 5
2.a 4.85 4.96
2.b 4.92 5
2.c 4.88 4.92
3.a 4.89 4.89
3.b 4.56 4.74
3.c 4.88 5
4.a 4.78 4.89
4.b 4.62 4.62
4.c 4.78 4.70

 

Tantárgyi átlagok:

 

osztály magyar nyelv magyar irodalom angol környezet hittan KITŰNŐK SZÁMA
1.a 4.76   4.8 5 20
1.b 4.6   5 5 13
1.c 5   4.9 5 22
2.a 4.65 4.84 4.38 5 13
2.b 4.62 4.66 4.7 5 13
2.c 4.62 4.62 4.6 5 12
3.a 4.74 4.81 4.78 4.52 5 13
3.b 4.37 4.59 5 4.63 5 7
3.c 4.32 4.44 4.28 4.4 5 5
4.a 4.6 4.8 4.7 4.67 5 12
4.b 4.15 4.54 4.15 4.54 4.92 6
4.c 4.63 4.44 4.53 4.41 5 7

 

 1. Az I. félév pedagógiai szempontból fontos történései:

 

Az alsó tagozaton jelenleg 12 osztályban 310 tanulót oktatunk és nevelünk. 8 osztály angol-magyar kéttanítási nyelvű, 4 pedig angol / sport orientációs. 

A magatartás és szorgalom mindegyik osztályban kiemelkedően magas átlaggal bír, öröm tanítani ilyen jó és szorgalmas gyerekeket. 

Az első évfolyam alapvető feladata az óvoda-iskola zökkenőmentes átmenete. A tanév eleje az alapozó időszakkal kezdődött, amelyet teljesen kihasználtak a tanító nénik, egy kicsit még meg is nyújtották. Ez alatt az idő alatt a gyerekekkel megismertették az iskola legfontosabb szabályait, amelyeket a tanulók nagy része be is tart, és a különböző tantárgyak tanulásához szükséges alapkészségeket változatos, játékos feladatokkal fejlesztették. Az alapozó időszak után elkezdődött a betűtanulás és az olvasástanulás. Matematikából félév végére a 10-es számkörben biztosan számolnak a gyerekek. A nyitott mondatokat és a szöveges feladatokat szinte mindenki önállóan képes megoldani. A mennyiségi relációk hibátlanul mennek, akár a páros-páratlan fogalma és a számszomszédok. A gyermekek logikai gondolkodása koruknak megfelelő, néhány gyermeknek kiemelkedő. 

Jó képességűek a gyerekek, gazdag szókinccsel rendelkeznek és motiváltan érkeztek az iskolába. Az utóbbi évek tapasztalata viszont, hogy sok a beszédhibás gyermek, ez főként a két tanítási nyelvű osztályainkban jelent nagyobb problémát. Jó lenne, ha lenne logopédus az iskolában, vagy legalább egy logopédiai szűrés tanév elején.

Második évfolyamon, a magyar órákon szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket dolgozunk fel. Beszéd és olvasástechnikai gyakorlatokkal fejlesztjük a hangos olvasást. A gyerekek többsége gazdag szókinccsel rendelkezik. Nagyon érdeklődőek, kreatívok, szeretik a meséket, verseket. Szövegértésnél önállóan megértik az olvasottakat. Rövidebb és hosszabb szöveget is egyaránt jól megfigyelnek, megértenek, visszamondanak. Memoritert pontosan, kevés hibával adnak elő. Nyelvtan órákon az anyanyelvi kompetenciát fejlesztjük, megtanultuk a betűrendbe sorolást, megfigyeltük a magán- és mássalhangzók szerepét a szavakban és gyakoroljuk az elválasztást. Emellett írás és helyesírás fejlesztésre is sor került az órákon, valamint az új NAT szerint a nagybetűk írását is most tanítjuk.

A másodikos tanulók aktívan részt vesznek a tanítási órákon. A délutáni önálló tanulás ideje alatt és otthon is igyekeznek felkészülni a másnapi számonkérésekre, témazárókra. Az angol nyelv tanulásában a tavalyi játékos, beszélgetős, szóbeli forma mellett megjelent az angolul írás, olvasás. Mely már most okoz némi problémát néhány tanuló esetében. Rájuk külön is oda kell figyelni. Néhány tanulónál előfordul kisebb-nagyobb részképesség zavar, ennek érdekében tanórákon differenciáltan foglalkoznak velük a pedagógusok amennyiben szükséges és fejlesztő foglalkozásokra járnak.

A harmadik, negyedik évfolyamon már hangsúlyosabb szerepe van az önálló tanulásnak. Ebben próbáljuk segíteni a gyerekeket. A tantárgyak bővülése és a tananyag nehezedése miatt gyereknek, szülőnek és pedagógusnak is nagyobb odafigyelés szükséges. A környezetismeret tantárgy angol nyelven tanítása, főként a heti 1 óra miatt több gyereknek is nehézséget okoz. Talán ezt újra át kellene gondolnunk és szükség esetén változtatnunk. Vagy visszatérni a magyar nyelven való oktatásra vagy emelni az óraszámon. 

 

Differenciált képességfejlesztés:

 

Az SNI-s és a BTM-es tanulókat órán differenciáljuk, illetve fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt heti 1-2 órában. Amennyiben úgy láttuk, hogy szükséges, a Városi Pedagógiai Szakszolgálathoz küldtük a tanulókat vizsgálatra. Szükség esetén az iskolai pszichológus, és a szociálpedagógus segítségét is igénybe vesszük.

Az általános iskola alsó tagozata nem tekinti elsődleges céljának a versenyeztetést. A tehetséges tanulóink számára azonban igyekszünk minden tőlünk telhető segítséget megadni és igény szerint elindítani őket különböző megmérettetéseken. A tapasztalatok alapján évről-évre egyre többen méretik meg magukat különböző versenyeken, ahonnan általában valamilyen díjazással térnek haza.

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

 

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel. Szülői értekezletet, fogadóórákat tartottunk. Szükség esetén előre egyeztetett időpontban is sor került esetmegbeszélésekre, konzultációkra. Az online csatornákat, Facebookot, Messengert, e-mailt és elsődlegesen a Krétát használjuk.

 

Tanórán kívüli programok:

 

A gyerekeknek változatos tanórán kívüli programokat biztosítottunk az iskolában és az iskolán kívül is. Minden nemzeti és egyházi ünnepünkről megemlékeztünk. A tanévnyitó szentmisére és az elsősök nyakkendő avatójára a Szent Anna Székesegyházban került sor, a szülők ezeken az eseményeken ott lehettek. Jártak az osztályaink a Vojtinában, a Tímár házban, a Pagonyban. Sütöttünk mézeskalácsot, bekapcsolódtunk az Állatvédelmi témahétbe és karácsonyi műsorral készültünk a tanulóknak és a szülőknek. Ettől az évtől adventi vásárt szerveztünk és rendeztünk az alsó tagozaton, mely nagy sikernek örvendett mind a gyermekek, mind a szülők, mind a pedagógusok körében. Szeretnénk, ha ez hagyománnyá válna iskolánkban.

 

A félév egyéb programjai:

 • terápiás kutyás tanórák a 2.b osztályban 
 • Márton napi kézműveskedés
 • adventi koszorú készítés, közös adventi gyertyagyújtás
 • Mikulásváró délután
 • karácsonyváró programok
 • csokigyűjtés-BAGE
 • plüssök, játékok gyűjtése a rászoruló gyerekeknek
 • szeretet doboz gyűjtés
 • iskolai és külsős karácsonyi programok (kézműveskedés, közös éneklés, közös ima)
 • Házszentelés

 

Minden évben mellé állunk olyan kezdeményezéseknek, amelyek a rászorulókon segítenek. 

Köszönet a gyermekeknek és szüleiknek az adományokért!

 

 

 

Lelkigyakorlat:

 

Lelki vezetőnk, Papp László atya a miséken, liturgiákon túl, a harmadik évfolyamosok hitoktatójaként kapcsolódott be az alsó tagozat életébe és szervezte a hitéleti alkalmakat, programokat a hitoktatókkal együttműködve. Több osztályunk is énekes szolgálatot teljesített a Szent Család templomban az ifjúsági miséken.

 

Versenyek, versenyeredmények:

 

Bár sok verseny nem volt az 1. félévben, de néhány megmérettetésen így is elindultak a tanulók. Ezek közül még folyamatban van, (Bendegúz levelezős tanulmányi verseny, 7 Próba matematikai levelezős verseny, Hebe-téli olvasóverseny), de a már lezajlott VI. Kárpát-medencei Életmese felolvasó versenyen és a Benedek Elek könyvtár évkörös szavalóversenyén minden indulónk szép eredménnyel végzett. Emellett idén iskolánk alsó tagozata volt a helyszíne az Egyházmegyei Szavalóverseny Kerületi előválogatójának. Több kolléga zsűriként, tanulóink pedig versenyzőként vettek részt.

Minden induló alsós továbbjutott a következő helyezésekkel:

1-2. évfolyam: Lévai Abigél 1. hely

3-4. évfolyam: Kiss Bence 1. hely, Farkas-Drágossy Adél 2. hely,  Farkas Bálint 3. hely

 

Óralátogatások:

 

Ebben a félévben 2 kolléga óráját látogattam meg. Mind pedagógiailag mind módszertanilag felkészült órákat láttam.

 

 • Virga Zsófia 3.b rajz
 • Majoros Krisztina 2.a angol

 

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

 

Ebben a félévben az alsós-reál munkaközösségvezetővel Csombordiné Dienes Bernadettel a beiskolázással kapcsolatos hirdetéseket és szórólapokat készítettük el Odafigyeltünk, hogy külsőleg és belsőleg is hívogató iskolakép táruljon a szülők és a gyerekek felé.

A Hitéleti munkaközösségvezetővel Feketéné Nagy Magdolnával napi szinten beszéltünk, tervezgettünk, ötleteltünk, hogy méltóképp megemlékezhessünk az egyházi ünnepeinkről, szentjeinkről és erősítsük a hitéleti nevelést.

Emellett Danyi Dorottya osztályfőnöki munkaközösség vezető, Jászai Mária és Puskás-Czoller Viktória felsős munkaközösség vezetőkkel folyamatosan tartottam a kapcsolatot a félév feladatairól, eseményeiről, programjairól.

 

III. Beiskolázás

 

Minden évben kiemelt feladatnak tekintjük a sikeres beiskolázást.

Idén megújítottuk a szórólapokat. Ellátogattunk több óvodába is bemutatva az iskolánkat.  Online regisztrációs felületet hoztunk létre és ezen, valamint az iskola facebook oldalán is tájékoztattuk az érdeklődő szülőket. Novemberben játékos sport és kézműves foglalkozásokat tartottunk, januárban tájékoztató szülői értekezletet és nyílt napokat rendeztünk. Január 19-én és 20-án alkalmunk nyílt találkozni és meghallgatni az iskolánkba jelentkező nagycsoportos gyerekeket. 

 

Örömünkre szolgált a tanév során:

 

 • Tanulóink nyitottsága, érdeklődése, szorgalma.
 • A szerető, gondoskodó, odafigyelő szülői háttér.
 • Az új kollégák zökkenőmentesen beilleszkedése.
 • A tantermek felszereltsége.
 • A jó hangulatú, rugalmas, segítőkész és összetartó alsós munkaközösség.

 

 

 1. Főbb feladatok a második félévre:

 

 • A betervezett programok megvalósítása.
 • Házi versenyek lebonyolítása.
 • Adminisztrációs feladatok elvégzése.
 • Belső és környezetünk szépítése, otthonossá, gyerekbaráttá tétele.

 

Debrecen, 2024.02.03.                                                        Bundáné Takács Brigitta        

                                                                                      alsós-humán  munkaközösség vezető