Főooldal
Alsó tagozatos beszámoló 2022/23

Alsó tagozatos beszámoló 2022/23

 Munkaközösség vezetői beszámoló

2022/2023-as tanév – Alsós munkaközösség

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”
                                                                                                                     Teréz anya

 

 1. Helyzetelemzés

 

A munkaközösség tagjai: 

 • Almási Enikő
 • Balázsiné Máté Anita
 • Bundáné Takács Brigitta
 • Csoknyainé Papp Emőke
 • Csombordiné Dienes Bernadett
 • Fejesné Satkovics Lívia
 • Gólya Gerda
 • Ivánku Szilvia
 • Juhászné Hüse Anikó
 • Kissné Harsányi Szilvia
 • Kosina Krisztina
 • Kovácsné Papp Ágnes
 • Máté-Léner Gabriella
 • Milotai-Legény Renáta
 • Nagyné Kiss Melinda
 • Sin Angelika
 • Tófalusiné Pusztai Enikő
 • Varga Zsuzsanna
 • Vincze Attila
 • Zara Melinda

 

Betanító kollegák: 

 • Vórincsák Sándor
 • Villás Attila
 • Szabolcsi Nagy Szilvia

Hitoktatók:

 • Feketéné Nagy Magdolna
 • Molnárné Bokross Márta
 • Szilágyi Gáborné
 • Papp László

 

Évfolyamok, osztályok:

 • 1.a: 25 fő
 • 1.b: 25 fő
 • 1. c: 24 fő
 • 2.a: 27 fő 
 • 2.b: 26 fő
 • 2.c: 26 fő
 • 3.a: 27 fő 
 • 3.b: 26 fő
 • 3.c:26 fő
 • 4.a: 29 fő 
 • 4.b: 30 fő

 

 1. Statisztikák, tanulmányi eredmények:
osztály magyar nyelv magyar irodalom matematika angol környezet-ismeret
1.A 4.84   4.92 5
1.B 4.79   4.75
1.C 4.87   4.66 5
2.A 4.67 4.78 4.85 4.96
2.B 4.46 4.58 4.31
2.C 4.46 4.65 4.81 4.88
3.A 4.7 4.8 4.4 4.8 4.7
3.B 4.56 4.52 4.4 4.4
3.C 4.69 4.77 4.65 4.69 4.58
4.A 4.48 4.69 4.34 4.59 4.55
4.B 4.37 4.5 4.4 4.73 4.3

 

Tanulmányi átlag: 4.81

Kitűnők: 163 fő

Nevelőtestületi dicséret: 25 fő

Szülői kérésre évet ismétel:1 fő (1.b)

Az angol kéttanítási nyelvű osztályokban 4.59 a legalacsonyabb angol osztályátlag (4.a), a legmagasabb a két első osztályban (5).

A legalacsonyabb átlag, (4,3) környezetismeretből a.4.b osztályban van.

osztály hittan digitális kultúra ének rajz technika testnevelés
1.A 5 5 5 5 4.92
1.B 5 5 5 4.91 4.91
1.C 5) 5 5 5 5
2.A 5 5 5 5 4.92
2.B 5 5 5 4.88 4.96
2.C 5 5 5 5 4.96
3.A 5 5 4.9 5 4.9 5
3.B 4.96 4.8 5 5 5 4.96
3.C 5 5 5 5 4.81
4.A 4.97 5 5 5 4.97
4.B 5 4.9 5 5 4.83

 

SNI, BTMN:

SNI: 5 fő

BTMN: 14 fő

 

III. A tanév pedagógiai szempontból fontos történései:  

Az alsó tagozaton jelenleg 11 osztályban 290 tanulót oktatunk és nevelünk. 7 osztály angol-magyar kéttanítási nyelvű, 4 pedig sportorientációs. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy át kell gondolni a képzési struktúránkat, mivel a szülőknek a sport osztályokban is igénye lenne a nyelvoktatásra.

A magatartás és szorgalom mindegyik osztályban kiemelkedően magas átlaggal bír, öröm tanítani ilyen jó és szorgalmas gyerekeket.

Az első évfolyam alapvető feladata az óvoda-iskola zökkenőmentes átmenete, amit nagyon szépen megoldották az elsős tanítók és tanulók. Az órákat igyekeztünk játékosan tartani, szükség esetén mozgással megbontani. A gyerekek igényeinek megfelelően alkalmazkodtunk az órabeosztáshoz. Próbáltunk minél több időt szabad levegőn tartózkodni. A tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan szervezzük a tanulás folyamatát, haladásának tempóját.  Jó képességűek, a gyerekek, gazdag szókinccsel rendelkeznek és motiváltan érkeztek az iskolába. Az utóbbi évek tapasztalata viszont, hogy sok a beszédhibás gyermek, ez főként a két tanítási nyelvű osztályainkban jelent nagyobb problémát. Jó lenne, ha lenne logopédus az iskolában, vagy legalább egy logopédiai szűrés tanév elején.

A másodikos tanulók aktívan részt vesznek a tanítási órákon. A délutáni önálló tanulás ideje alatt és otthon is igyekeznek felkészülni a másnapi számonkérésekre, témazárókra. Az angol nyelv tanulásában a tavalyi játékos, beszélgetős, szóbeli forma mellett megjelent az angolul írás, olvasás. Ez már néhány tanulónál okoz némi nehézséget, lemaradást, ami orvosolható lenne, ha a jövőben lennének felzárkóztató órák, ahol fejleszthetnék a gyerekeket az angolos tanítók.

A harmadik, negyedik évfolyamon már hangsúlyosabb szerepe van az önálló tanulásnak. Ebben próbáljuk segíteni a gyerekeket. Idén a kéttanítási nyelvű harmadik osztályokban a környezetismerete angolul tanulták a gyereke. Bár igen nehéz szavakat, kifejezéseket kellett megtanulniuk, de szépen teljesítették az évet. Remélhetőleg ez segítséget jelent majd az ötödikes természetismeret tanulásakor. A tantárgyak bővülése és a tananyag nehezedése miatt gyereknek, szülőnek és pedagógusnak is nagyobb odafigyelés szükséges. 4. évfolyam végén javaslatot tesz az iskola a szülők felé. Kik azok, akiknek továbbra is ajánlják a kéttannyelvű képzést és kik azok, akiknek inkább a tagozatos forma lesz a megfelelőbb. Ezért már második osztálytól mérjük a gyerekeket, ezzel is segítve későbbiekben a szülők döntését.

Nagy örömünkre ebben a tanévben Nagyné Kiss Melinda kolléganőnk jóvoltából minden tanulónk részt vehetett néptánc órákon.

Zombor Márta mesterpedagógus útmutatásával a 2.a osztályosok egész tanévben heti 2 kutya asszisztált órán vehettek részt.

Néhány tanulónál előfordul kisebb-nagyobb részképesség zavar, ennek érdekében tanórákon differenciáltan foglalkoznak velük a pedagógusok amennyiben szükséges és fejlesztő foglalkozásokra járnak.

 1. Differenciált képességfejlesztés:

Az SNI-s és a BTM-es tanulókat órán differenciáljuk, illetve fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt heti 1-2 órában. Amennyiben úgy láttuk, hogy szükséges, a Városi Pedagógiai Szakszolgálathoz küldtük a tanulókat vizsgálatra. Szükség esetén az iskolai pszichológus, és a szociálpedagógus segítségét is igénybe vesszük.

A tehetséges tanulóink számára igyekszünk minden tőlünk telhető segítséget megadni és igény szerint elindítani őket különböző megmérettetéseken. jó lenne, ha mindezeket tehetségórák keretében tudnánk megvalósítani.

 1. Kapcsolattartás a szülőkkel:

Nagyon fontosnak tartjuk, ezért folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel. Szülői értekezletet, fogadóórákat tartottunk. Szükség esetén előre egyeztetett időpontban is sor került esetmegbeszélésekre, konzultációkra. Az online csatornákat, facebook, Messenger, e-mail is használjuk.

 1. Tanórán kívüli programok:

A gyerekeknek változatos tanórán kívüli programokat biztosítottunk az iskolában és az iskolán kívül is. Minden nemzeti és egyházi ünnepünkről megemlékeztünk. Emellett mind az iskolában mind az iskolán kívül részt vettünk kulturális és sport eseményeken, programokon.

 • Veni Sancte
 • nyakkendőavató
 • állatvédelmi témahét
 • terápiás kutyás tanórák a 2.a osztályban és a 3.b osztályban
 • Márton napi kézműveskedés
 • adventi koszorúkészítés, közös adventi gyertyagyújtás
 • Mikulásváró délután
 • karácsonyváró programok
 • karácsonyi műsorok
 • csokigyűjtés-BAGE
 • mesekönyvgyűjtés-Máltai Szeretetszolgálat
 • Kék vödör
 • iskolai és külsős karácsonyi programok (kézműveskedés, séta a vásárban, közös éneklés, közös ima)
 • Sierra Leone-i iskolásoknak tanszergyűjtés
 • Házszentelés
 • farsang
 • nőnap
 • Szent József nap
 • húsvét
 • anyák napja
 • víz világnapja
 • ÖKO nap
 • Vojtina Bábszínház
 • Tímár ház
 • könyvtárlátogatások
 • kertszépítés
 • osztálykirándulás
 • Te Deum
 • „Szent Józseffel a műhelyben” napközis tábor
 • napközis ügyelet

 

VII. Lelki élet:

Az új lelki vezető, Papp László atya a miséken, liturgiákon túl, a harmadik évfolyamosok hitoktatójaként kapcsolódott be az alsó tagozat életébe, valamint minden évfolyamnak külön is tartott misét a kápolnában. Végig jártuk a keresztutat az iskolában. A Szent Anna Székesegyházban hamvazkodtunk. Részt vettek az alsósok az iskolai kereszt megáldásában és az iskolaátadó ünnepi szentmisén. Több osztályunk is énekes szolgálatot teljesített a Szent Család templomban az ifjúsági miséken. A 4. évfolyamosok a harangodi gyermeknapon találkozhattak és ismerkedhettek az egyházmegye más iskoláinak tanulóival.

VIII. Versenyek, versenyeredmények:

Az idei tanévben számos tanulmányi versenyen kipróbálták magukat tanulóink.

A sportoló gyermekeink is igen szép eredményekkel zárták az évet. A teljesség igénye nélkül:

Török Tekla a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett Kárpát-medencei

illusztrálóverseny: arany minősítés

Lévai Abigél a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett Kárpát-medencei

illusztrálóverseny: ezüst minősítés

Koscsák Hanna a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett Kárpát-medencei

illusztrálóverseny: bronz minősítés

Lévai Abigél „Babszem Jankó” Országos Népmesemondó Verseny 3. hely

Lévai Abigél egyházmegyei szavalóverseny Geszteréd 1. hely

Papp Vince Bendegúz Tudásbajnokság arany minősítés

Kiss Ella Bendegúz Tudásbajnokság ezüst minősítés

Nagy Dániel Bendegúz Tudásbajnokság ezüst minősítés

Kiss Bence Levente egyházmegyei szavalóverseny Geszteréd 1. hely

Kiss Bence Levente „Szent József a példa”  egyházmegyei fogalmazásíróverseny 1. hely

Papp Vince „Szent József a példa” egyházmegyei fogalmazásíróverseny 2. hely

Bank Lili „Szent József a példa” egyházmegyei fogalmazásíróverseny 3. hely

Kovács Léna Bíborka egyházmegyei fogalmazásíróverseny különdíj

Balogh Luca Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett Kárpát-medencei

illusztrálóverseny arany minősítés

Törös Janka   Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett Kárpát-medencei

életmese felolvasó verseny bronz minősítés

Molnár Dénes Miklós Tudásbajnokság megyei forduló, olvasás – szövegértés –2. hely

Molnár Dénes Miklós Nyírtelek – egyházmegyei szövegértési verseny – 5. hely

Kocsis Hunor Nyírtelek – egyházmegyei szövegértési verseny – 4. hely

A 4.b osztályból 6 tanuló indult a Méh-Ész logikai levelezős versenyen, egy tanuló kiemelkedően teljesített. (Papp Boglárka)

Balogh Nimród Bendegúz Tudásbajnokság arany minősítés

HEBE országos olvasóversenyen (3.a)

Bodor Kristóf 2. helyezés

Varga Kristóf 3. helyezés

Tóth-Lendvai Laura 3. helyezés

Szőke-Lovas Benedek Méliusz Benedek Elek Könyvtár “Négy testvér” Évkörös tavaszi versmondó verseny 2.hely

Sojnóczki Anna sakk diákolimpia megyei 3. hely

 

 1. Óralátogatások:

Ebben az évben 7  kolléga óráját látogattam meg.

Gólya Gerda 2.c matematika

Varga Zsuzsanna 2.a ének

Nagyné Kiss Melinda 1.c néptánc

Orosz János 2.c rajz

Vincze Attila 2.a testnevelés

Csombordiné Dienes Bernadett 2.a matematika

Tófalusiné Pusztai Enikő 1.b magyar

Mindegyikük pedagógiailag és módszertanilag felkészült, az apróbb hibákat, észrevételeket megbeszéltük.

 

 1. Minősítések, képzések:

Mester-Innovátor minősítés: Bundáné Takács Brigitta

Tanfelügyelet: Nagyné Kiss Melinda

Történelem tanári szak: Sin Angelika

 

 1. Beiskolázás:

Minden tanévben kiemelt feladatnak tekintjük a sikeres beiskolázást.

Idén megújítottuk a szórólapokat. Ellátogattunk több óvodába is bemutatva az iskolánkat.  Online regisztrációs felületet hoztunk létre és ezen, valamint az iskola facebook oldalán is tájékoztattuk az érdeklődő szülőket. Novemberben játékos sport és kézműves foglalkozásokat tartottunk, januárban tájékoztató szülői értekezletet rendeztünk. Január 22-én alkalmunk nyílt találkozni és meghallgatni az iskolánkba jelentkező nagycsoportos gyerekeket. Szeptemberben 3 új első osztályt fogunk indítani. Évről-évre egyre többen érdeklődnek iskolánk felől és sokan szeretnének minket választani.

 

 

Örömünkre szolgált a tanév során:

 • Az új iskolai épület.
 • Tanulóink nyitottsága, érdeklődése, szorgalma.
 • A szerető, gondoskodó, odafigyelő szülői háttér.
 • Az új kollégák zökkenőmentesen beilleszkedése.
 • A tantermek felszereltsége.
 • A jó hangulatú, rugalmas, segítőkész és összetartó alsós munkaközösség.

 

XIII. Főbb feladatok a jövő tanévre:

 

 • A betervezett programok megvalósítása
 • Házi versenyek lebonyolítása
 • Versenyekre való felkészülés
 • Adminisztrációs feladatok elvégzése
 • Az új munkaközösségek feladatainak tisztázása

 

 

 

 

Debrecen, 2023.07.05.                                                       

Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető